Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky k prodeji fotografických obrazů, fotografií, licencovaných fotografií či obdobných produktů, jejichž základem jsou autorské fotografie

Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen „VSP" nebo „všeobecné smluvní podmínky") upravují vztahy mezi Miroslav Maršík, Soukalova 2154/18, 143 00 Praha 4, Česká republika, IČ: 87700425 – podnikatel je zapsán v Živnostenském rejstříku (dále jen „prodávající") a jeho zákazníky (dále jen „kupující") v oblasti prodeje fotografických obrazů, fotografií, licencovaných fotografií či obdobných produktů, jejich základem jsou autorské fotografie prodávajícího (dále jen „zboží"), které jsou součástí shop.miromarsik.com (dále jen „internetové stránky").

1.Všeobecné ustanovení

1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smlouvy a to konkrétně Závazné objednávky uzavřené mezi prodávajícím, kterým je Miroslav Maršík, Soukalova 2154/18, 143 00 Praha 4, Česká republika, IČ: 87700425 – podnikatel je zapsán v Živnostenském rejstříku (dále jen „prodávající") a kupujícím, které jsou předmětem koupě a prodej zboží (především fotografických obrazů, fotografií, licencovaných fotografií či obdobných produktů, jejich základem jsou autorské fotografie prodávajícího), které jsou součástí internetové stránky.

1.2. Smluvní strany se dohodli, že kupující nákupem zboží bezvýhradně vyjadřuje svůj souhlas s tím, že tyto všeobecné smluvní podmínky a reklamační řád se budou vztahovat na všechny vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v souvislosti s nákupem zboží (dále jen „závazná objednávka") a zároveň i na všechny další vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím.

1.3. Zvláštní ujednání obsažené v závazné objednávce uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím mají přednost před těmito všeobecnými smluvními podmínkami.

Kontaktní údaje prodávajícího:
e-mail: 10mirec@gmail.com
telefon: +420777084989

2. Způsob uzavření závazné objednávky

2.1. Závazná objednávka je uzavřená nákupem zboží ve smyslu tohoto bodu těchto VSP. Nabídka zboží s těmito VSP, reklamačním řádem a dalšími informacemi uvedenými na stránkách a v e-mailové komunikaci, se pokládá za návrh smlouvy ze strany prodávajícího pro kupujícího. K přijetí tohoto návrhu a tedy k uzavření závazné objednávky mezi kupujícím a prodávajícím dojde akceptací – přijetím tohoto návrhu ze strany kupujícího a současně splněním těchto podmínek:

a) kupující si zvolí jeden nebo více kusů zboží,
b) kupující potvrdí seznámení a bezvýhradní souhlas s těmito VSP a reklamačním řádem,
c) kupující potvrdí podrobnou specifikaci objednaného zboží a to formou vyplněné závazné objednávky zboží nebo popřípadě v rámci e-mailové komunikace.

3. Práva a povinnosti prodávajícího

3.1. Prodávající je povinen:
a) dodat na základě závazné objednávky nebo popřípadě na základě e-mailové komunikace kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě a termínu a zabalit jej k přepravě způsobem potřebným k jeho ochraně při přepravě
b) zaručit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy ČR

3.2. Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.

4. Práva a povinnosti kupujícího

4.1. Kupující je povinen:
a) převzít zakoupené nebo objednané zboží
b) zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží
c) potvrdit převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby (při osobním předání)
d) dodržovat pokyny k užívání zakoupeného zboží, jakmile kupující poruší pokyny k užívání a údržbě zakoupeného zboží (např.: umístění do nevhodného prostředí, nevhodné ošetřování), případná pozdější reklamace může být z těchto důvodů ze strany prodávajícího odmítnuta.

4.2. Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místu dohodnutým smluvními stranami v závazné objednávce nebo popřípadě na základě e-mailové komunikace do 14 pracovních dnů od data, kdy prodávající obdrží od kupující stanovenou zálohu na dodání zboží, pokud není dohodnuto s kupujícim jinak.

4.3. Kupující má právo na ochranu svých údajů, a to nejen osobních, ale především na maximální zabezpečení a ochranu údajů, které poskytne prodávajícímu za účelem zaplacení kupní ceny (prostřednictvím bankovního převodu).

Nákupní podmínky
Na mých webových stránkách, nebo v závazné objednávce nebo popřípadě v e-mailové komunikaci, jsou uvedeny podrobné informace o podstatných charakteristikách předmětu smlouvy, o ceně zahrnující daň z přidané hodnoty a další jiné povinné náklady, cenu přepravy za doručení nákupu k Vám domů nebo jiných podmínkách plnění.

5. Dodací a platební podmínky

5.1. Prodávající nabízí zboží, jehož cena a popis je uveden na webových stránkách nebo v závazné objednávce zboží nebo popřípadě v e-mailové komunikaci týkající se objednání zboží.

5.2. Prodávající je povinen postupovat ve smyslu závazné objednávky nebo popřípadě dle e-mailové komunikace a dodat zboží kupujícímu v dohodnutém termínu.

5.3. Kupující je povinen převzít zboží v místě, které je uvedené v kupní smlouvě. V případě, je doručení zboží neúspěšné, potom se pokládá toto nedoručení jako odstoupení od smlouvy a to konkrétně závazné objednávky ze strany kupujícího. V případě, že prodávající po uzavření závazné objednávky, avšak před doručením zboží kupujícímu, zjistí, že není schopen zboží doručit v dohodnutém termínu, kvalitě nebo množství, je povinen to bezodkladně oznámit kupujícímu a navrhnout mu jiné vhodné řešení. Pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou, obě strany mají právo od smlouvy odstoupit.

5.4. Místem dodaní zboží je místo uvedené v závazné objednávce nebo popřípadě v e-mailové komunikaci, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

5.5. Kupující je povinen zkontrolovat zásilku, tedy zboží i jeho obal hned po doručení, zda nejeví známky poškození, zda se nejedná o jiné zboží nebo zda výrobek nemá jakoukoliv vadu, kterou je možno okamžitě zjistit (dále jen jako „zjevné vady"). V případě, že kupující zjistí, že zboží nebo obal výrobku je mechanicky poškozený nebo že dodaný výrobek vykazuje jiné zjevné vady, je kupující povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží.
V případě zjištění poškození zboží je kupující povinen vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození zboží, jehož správnost potvrdí dopravce. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného prodávajícímu bude tato skutečnost brána jako podnět k reklamaci dle reklamačního řádu a těchto všeobecných obchodních podmínek.

5.6. Kupující je oprávněný v případě nedodání zboží prodávajícím v lhůtě uvedené v těchto VSP, odstoupit od kupní smlouvy a prodávající je povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou zálohu na zboží bezodkladně, nejpozději však v lhůtě 30 dnů od doručení o odstoupení od kupní smlouvy.

6. Kupní cena

6.1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží dojednanou v závazné objednávce nebo popřípadě v e-mailové komunikaci (dále jen kupní cena). Kupní cena se skládá z těchto jednotlivých položek:
a) z ceny nakoupeného zboží
b) z nákladů na doručení zboží kupujícímu
c) z různých slev a speciálních nabídek
Cena uvedená v závazné objednávce nebo popřípadě v e-mailové komunikaci je konečná včetně všech daní, poplatků, případně jakýchkoliv jiných nákladů (balné).

6.2. Kupující je povinen uhradit kupní cenu (zálohu i doplatek):
a) bankovním převodem na účet prodávajícího.
b) dobírkou, kupující uhradí kupní cenu dopravci při převzetí zakoupeného zboží, dopravce přijatou kupní cenu poukáže na bankovní účet prodávajícímu.
c) přes platební bránu / Paypal

7. Odstoupení od závazné objednávky

7.1. Kupující je oprávněn odstoupit od závazné objednávky jakýmkoli jednoznačným způsobem (nebo popřípadě výsledku e-mailové komunikace) do 14 dnů od dne převzetí zboží bez udání důvodu. Kupujícímu doporučujeme, aby vždy současně se zasláním zboží oznámil prodávajícímu, zda se jedná o odstoupení ze smlouvy nebo reklamaci. Odstoupením kupujícího od závazné objednávky (nebo popřípadě výsledku e-mailové komunikace) se závazná objednávka (nebo popřípadě výsledek e-mailové komunikace) od začátku ruší. Prodávající je povinen převzít zboží zpět a vrátit kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od odstoupení od smlouvy, pokud se kupující a prodávající nedohodnou jinak (např. výměna zboží).

7.2. Vrácení zboží (odstoupení od závazné objednávky nebo popřípadě výsledku e-mailové komunikace) nebude akceptované v případech, pokud:
a) zboží nebude vráceno celé
b) zboží bude vykazovat znaky poškození, znečištění
c) hodnota zboží a jeho další prodej bude jiným způsobem znemožněný.

7.3. Kupující je povinen zajistit přepravu vráceného zboží na adresu prodávajícího na své náklady. Pokud kupující zašle prodávajícímu zakoupené zboží na dobírku, prodávající odmítne dobírku převzít a reklamace nebo odstoupení od smlouvy nenastane. Kupující kromě tohoto nenese žádné jiné náklady.

7.4. Reklamace se řídí reklamačním řádem, který vychází ze zákona č.40/1964 Sb., z občanského zákoníku.

V Praze dne 22.12.2022

Miroslav Maršík

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Produkt byl vložen do košíku
Pokračovat v nákupu Objednat